Opiekun medyczny

OPIEKUN MEDYCZNY
  • oferta dla absolwentów szkół dających wykształcenie średnie, również dla osób które nie zdawały egzaminu maturalnego
  • nauka w szkole trwa 1 rok, kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe przeprowadzanym przez OKE
  • zajęcia odbywają się w systemie zaocznym (średnio dwa weekendy w miesiącu)
  • w trakcie nauki słuchacze odbywają praktyki zawodowe

Opiekun medyczny to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie takiej osobie, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

Opiekun medyczny należy do zawodów zaufania publicznego, dlatego osoba pełniąca obowiązki opiekuna powinna posiadać niezbędne kompetencje zawodowe i tak ważną w tym zawodzie empatię i umiejętność pracowania w zespole.

Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, sanatoriach,  podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych                            i niepełnosprawnych. Dużą zaletą tego kierunku jest możliwość znalezienia pracy za granicą.

 

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress