Opiekun medyczny

OPIEKUN MEDYCZNY

Czym zajmuje się opiekun medyczny?

Opiekun medyczny to zawód pomocniczy w zakresie czynności opiekuńczo – pielęgnacyjnych chorych w środowisku szpitalnym lub domowym. Do zadań opiekuna medycznego należy między innymi: rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej, pomaganie takiej osobie, współdziałanie z zespołem opiekuńczym i terapeutycznym, asystowanie pielęgniarce przy wykonywaniu zabiegów pielęgniarskich, konserwacja przyborów i narzędzi stosowanych przy zabiegach pielęgniarskich.

Dla kogo jest ten kierunek?

Opiekun medyczny należy do zawodów zaufania publicznego, dlatego osoba pełniąca obowiązki opiekuna powinna posiadać niezbędne kompetencje zawodowe i tak ważną w tym zawodzie empatię i umiejętność pracowania w zespole.

Absolwenci kierunku będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach, zakładach opiekuńczo – leczniczych, ośrodkach i domach pomocy społecznej, niepublicznych ośrodkach opieki zdrowotnej, sanatoriach, podczas indywidualnej opieki w domu pacjenta, w środowiskowych domach pomocy oraz w fundacjach i stowarzyszeniach działających na rzecz osób chorych i niepełnosprawnych. Dużą zaletą tego kierunku jest możliwość znalezienia pracy za granicą.

Ile trwa nauka?

Nauka na tym kierunku trwa 1 rok czyli 2 semestry. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe.

W procesie rekrutacji niezbędne będą następujące dokumenty:

  • podanie –kliknij tutaj
  • dwa zdjęcia,
  • świadectwo ukończenia szkoły średniej,
  • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do nauki na wybranym kierunku wystawione przez lekarza medycyny pracy

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress