Home » Oferta edukacyjna » Lidzbark Warmiński » Szkoły policealne » Higienistka Stomatologiczna

Higienistka Stomatologiczna

Czas trwania: 2 lata tj. 4 semestry

Na tym kierunku nauczysz się:
– przygotowywać gabinet i stanowisko pracy zgodnie z przepisami bhp i wymogami sanitarnymi
– rozróżniać grupy leków i materiały stomatologiczne oraz narzędzia stosowane w zabiegach stomatologicznych
– przechowywania i przygotowywania leków, materiałów stomatologicznych stosowanych w gabinecie    dentystycznym
– obsługiwać aparaturę i sprzęt stosowany w gabinetach stomatologicznych
– wyjaławiać, odkażać oraz konserwować narzędzia i urządzenia stomatologiczne
– pracować w zespołach stomatologicznych metodą na cztery i sześć rąk
– prowadzić dokumentacjęasystenka
– komunikować się z pacjentem
– udzielać pierwszej pomocy w stanach zagrożenia zdrowia i życia

Absolwent tego kierunku znajdzie pracę w:
– gabinetach stomatologicznych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
– prywatnych gabinetach stomatologicznych
– poradniach i klinikach dentystycznych
– oddziały chirurgii szczękowej

Kształcenie praktyczne w renomowanych gabinetach stomatologicznych, stanowiących potencjalne miejsce zatrudnienia absolwentów

 • złożenie wymaganych dokumentów w terminie:
 •  uiszczenie opłaty rekrutacyjnej w wysokości 50 pln
 • Wymagane dokumenty:
 • podanie do szkoły (do pobrania na stronie internetowej)
 • świadectwo ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie od lekarza uprawnionego do badań profilaktycznych
 • kserokopia dowodu osobistego
 • 2 zdjęcia
 • Dodatkowych informacji udziela Sekretariat Szkoły w godz. 8.00 – 15.30, zapisy odbywają się w sekretariacie przedszkola „Akademia Uśmiechu” przy ul. Mazurskiej 2 w Lidzbarku Warmińskim  w Poniedziałek, Środę, Piątek, we Wtorek i Czwartek w sekretariacie szkoły Centrum Edukacji Zawodowej.
  • Kontakt:
  • Tel.  508-058-766, 667 687 187
  • E-mail: biuro@cez.olsztyn.pl
  • Adres strony: www.cez.olsztyn.pl
  • Facebook: www.facebook.pl/CentrumEdukacjiZawodowej

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress