Szkoły policealne


SZKOŁY POLICEALNE W OLSZTYNIE

/na podbudowie szkoły średniej, nie wymagana matura/

Nauka w Szkole Policealnej trwa dwa lata lub rok w zależności od kierunku (4 lub 2 semestry).Po jej ukończeniu słuchacz ma możliwość przystąpienia do państwowego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

MEDYCZNE /AKREDYTACJA MINISTERSTWA ZDROWIA/

- Asystentka Stomatologiczna

Nauka trwa rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym

Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego. Jej zadania zawodowe dotyczą głównie: asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych zgodnie z procedurami, obsługiwania urządzeń, konserwowania instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami.

Zawód: Opiekun medyczny

Nauka trwa rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym

Opiekun medyczny w swoich zadaniach będzie wykonywać rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych

Zawód: Opiekunka środowiskowa

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym

Zadaniem opiekuna środowiskowego będzie organizowanie opieki oraz wsparcie społeczne osobie podopiecznej oraz zadbanie o jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej. Dodatkowym zadaniem opiekuna jest motywowanie osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Zawód: Opiekunka dziecięca NOWOŚĆ !!!

Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.

Opiekunka dziecięca może pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi. Opiekunki mogą również pracować w żłobkach, domach opieki, szpitalach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi), szkołach.

Technik Farmaceutyczny

Czas trwania nauki: 2 lat

Technik farmaceutyczny wykonuje prace związane ze sporządzaniem i wytwarzaniem produktów leczniczych. Wykonuje czynności związane z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów, uczestniczy w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Zawód: Technik masażysta

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym.

Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie. Najpopularniejsze miejsca pracy dla masażystów to: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne, sanatoria, hotele i gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, prywatne gabinety masażu lub jako masażysta drużyny sportowej.

Terapeuta zajęciowy
Czas trwania: 2 lata

Terapeuta zajęciowy aktywizuje chorych poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji w celu poprawy funkcjonowania bio –psycho –społecznego pacjenta. Terapeuci zajęciowi mogą podjąć zatrudnienie w placówkach rehabilitacji, szpitalach psychiatrycznych, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej

 

Liceum dla dorosłych w Olsztynie


Uzupełniające i ogólnokształcące

Zaoczne Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych (2-letnie – na podbudowie zasadniczej szkoły zawodowej, 3 – letnie na podbudowie gimnazjum lub ośmioletniej szkoły podstawowej) to szkoły dla osób dorosłych, które chcą zdobyć wykształcenie średnie . Zajęcia odbywają się przy ul.Wincentego Pstrowskiego 5, budynek Liceum Ogólnokształcącego numer 6 w Olsztynie.

Nauka w liceum kończy się maturą. Uzyskasz wykształcenie średnie ogólne i otrzymasz świadectwo, które otworzy drogę do dalszej edukacji w szkole policealnej lub na studiach wyższych. Będziesz mógł znaleźć pracę, awansować lub poszukać lepszego stanowiska. Ucząc się w naszej szkole pogodzisz bez problemu pracę zawodową z nauką.

Jeżeli:

 • nie masz czasu na naukę w szkole dziennej lub wieczorowej,
 • często wyjeżdżasz za granicę lub masz pracę wyjazdową na terenie kraju,
 • po wielu latach przerwy chciałbyś rozpocząć dalszą edukację jednak masz pewne obawy…

to nasze liceum jest właśnie dla Ciebie gdyż:

 • zajęcia lekcyjne odbywają się tylko i wyłącznie w weekendy i to średnio co 2 tygodnie,
 • otrzymasz (na życzenie) wytyczne co do przerabianego materiału, co pozwoli na bieżące nadrabianie zaległości,
 • czekają na Ciebie otwarci, mili i sympatycznie wykładowcy,
 • Szkoły posiadają uprawnienia szkół publicznych

Wystawiamy zaświadczenia do: ZUS, KRUS, MOPS Legitymacja szkolna uprawnia do zniżek na przejazdy i bilety wstępu.

Wymagane dokumenty:

 1. Oryginał lub odpis świadectwa ukończenia:
 2. Dowód osobisty
 3. Wypełniony kwestionariusz osobowy
 4. Dwa zdjęcia

Zapisując się do Centrum Edukacji Zawodowej w Olsztynie otrzymasz za darmo ebooka !!!*

Nauka za darmo, wpisowe 0 złotych !!!

Szkoły policealne w Lidzbarku Warmińskim


SZKOŁY POLICEALNE W LIDZBARKU WARMIŃSKIM /na podbudowie szkoły średniej, nie wymagana matura/

Nauka w Szkole Policealnej trwa dwa lata lub rok w zależności od kierunku (4 lub 2 semestry).

Po jej ukończeniu słuchacz ma możliwość przystąpienia do państwowego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

MEDYCZNE /AKREDYTACJA MINISTERSTWA ZDROWIA/

Asystentka Stomatologiczna

Nauka trwa rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym

Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego. Jej zadania zawodowe dotyczą głównie: asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych zgodnie z procedurami, obsługiwania urządzeń, konserwowania instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami.

Zawód: Opiekun medyczny

Nauka trwa rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym Opiekun medyczny w swoich zadaniach będzie wykonywać rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych

Zawód: Opiekunka środowiskowa

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym Zadaniem opiekuna środowiskowego będzie organizowanie opieki oraz wsparcie społeczne osobie podopiecznej oraz zadbanie o jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej. Dodatkowym zadaniem opiekuna jest motywowanie osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Zawód: Opiekunka dziecięca

NOWOŚĆ !!! Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym. Opiekunka dziecięca może pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi. Opiekunki mogą również pracować w żłobkach, domach opieki, szpitalach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi), szkołach.

Technik Farmaceutyczny

Czas trwania nauki: 2 lat

Technik farmaceutyczny wykonuje prace związane ze sporządzaniem i wytwarzaniem produktów leczniczych. Wykonuje czynności związane z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów, uczestniczy w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Zawód: Technik masażysta

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym. Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie. Najpopularniejsze miejsca pracy dla masażystów to: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne, sanatoria, hotele i gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, prywatne gabinety masażu lub jako masażysta drużyny sportowej.

Terapeuta zajęciowy

Czas trwania: 2 lata

Terapeuta zajęciowy aktywizuje chorych poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji w celu poprawy funkcjonowania bio –psycho –społecznego pacjenta. Terapeuci zajęciowi mogą podjąć zatrudnienie w placówkach rehabilitacji, szpitalach psychiatrycznych, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej.

Czesne 80 pln

 

Szkoły policealne w Olsztynie


SZKOŁY POLICEALNE W OLSZTYNIE /na podbudowie szkoły średniej, nie wymagana matura/

Nauka w Szkole Policealnej trwa dwa lata lub rok w zależności od kierunku (4 lub 2 semestry).

Po jej ukończeniu słuchacz ma możliwość przystąpienia do państwowego egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.

MEDYCZNE /AKREDYTACJA MINISTERSTWA ZDROWIA/

Asystentka Stomatologiczna

Nauka trwa rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym

Asystentka stomatologiczna jest nieodzownym członkiem zespołu stomatologicznego. Jej zadania zawodowe dotyczą głównie: asystowania lekarzowi dentyście podczas wykonywania zabiegów profilaktycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych, przygotowywania materiałów i leków stomatologicznych zgodnie z procedurami, obsługiwania urządzeń, konserwowania instrumentarium i sprzętu zgodnie z procedurami.

Zawód: Opiekun medyczny

Nauka trwa rok, tj. 2 semestry, zajęcia odbywają się w systemie zaocznym Opiekun medyczny w swoich zadaniach będzie wykonywać rozpoznawanie i rozwiązywanie problemów opiekuńczych osoby chorej i niesamodzielnej w różnym stopniu zaawansowania choroby i w różnym wieku. Asystowania pielęgniarce i innemu personelowi medycznemu podczas wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych

Zawód: Opiekunka środowiskowa

Nauka trwa 1 rok, tj. 2 semestry. Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym lub stacjonarnym Zadaniem opiekuna środowiskowego będzie organizowanie opieki oraz wsparcie społeczne osobie podopiecznej oraz zadbanie o jej bezpieczeństwa zdrowotnego i higieny osobistej. Dodatkowym zadaniem opiekuna jest motywowanie osoby podopiecznej do samodzielności oraz aktywności intelektualnej, fizycznej i społecznej.

Zawód: Opiekunka dziecięca

NOWOŚĆ !!! Świadczenie usług opiekuńczych i wspomagających rozwój dziecka Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym. Opiekunka dziecięca może pracować w charakterze niani, wynajmowanej przez rodziców podczas ich nieobecności w domu do opieki nad dziećmi. Opiekunki mogą również pracować w żłobkach, domach opieki, szpitalach, hospicjach i różnego rodzaju ośrodkach, które zajmują się opieką nad dziećmi (zarówno pełnosprawnymi, jak i niepełnosprawnymi), szkołach.

Technik Farmaceutyczny

Czas trwania nauki: 2 lat

Technik farmaceutyczny wykonuje prace związane ze sporządzaniem i wytwarzaniem produktów leczniczych. Wykonuje czynności związane z obrotem produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi oraz innymi produktami dopuszczonymi do obrotu na podstawie ustawy Prawo farmaceutyczne, w szczególności wydawania tych produktów, uczestniczy w analizach i procesie kontroli produktów leczniczych i wyrobów medycznych w laboratoriach.

Zawód: Technik masażysta

Nauka trwa 2 lata, tj. 4 semestry, zajęcia odbywają się w systemie stacjonarnym. Technik masażysta może pracować jako członek zespołu rehabilitacyjnego bądź świadczyć usługi indywidualnie. Najpopularniejsze miejsca pracy dla masażystów to: szpitale, przychodnie rehabilitacyjne, gabinety fizjoterapeutyczne, sanatoria, hotele i gabinety odnowy biologicznej, ośrodki SPA, prywatne gabinety masażu lub jako masażysta drużyny sportowej.

Terapeuta zajęciowy

Czas trwania: 2 lata

Terapeuta zajęciowy aktywizuje chorych poprzez zastosowanie różnych metod, form oraz technik terapii zajęciowej w procesie kompleksowej rehabilitacji w celu poprawy funkcjonowania bio –psycho –społecznego pacjenta. Terapeuci zajęciowi mogą podjąć zatrudnienie w placówkach rehabilitacji, szpitalach psychiatrycznych, sanatoriach, domach dziennego pobytu, domach pomocy społecznej, klubach seniora i innych placówkach ochrony zdrowia i pomocy społecznej

POZOSTAŁE KIERUNKI

 • Technik Usług Kosmetycznych
 • Technik BHP
 • Technik Rachunkowości - Księgowy
 • Technik Obsługi Turystycznej
 • Technik Ochrony Fizycznej Osób i Mienia
 • Technik Informatyk

Szkoły policealne w Olsztynie


Dlaczego warto uczyć się w Centrum Edukacji Zawodowej w Olsztynie ?

Perspektywiczne zawody dostosowane do aktualnych potrzeb rynku pracy
- Możliwość nauki w formie  zaocznej
- Własne biuro oraz sale dydaktyczną  w Olsztynie
- Budynki szkół zlokalizowane w centrach miast
- Dokumenty państwowe potwierdzające kwalifikacje
- Nauka za darmo w Liceum dla dorosłych
- Korzystny program rabatów
- Profesjonalna kadra pedagogiczna
- Legitymacje uprawniające do wielu zniżek
- Zaświadczenia do ZUS, KRUS, MOPS oraz innych instytucji
- Stypendia dla bezrobotnych z tytułu podjęcia nauki
- Zniżki na kursy prawa jazdy dla naszych słuchaczy
- Komfortowe warunki nauki
- Miła atmosfera

Facebook

Get the Facebook Likebox Slider Pro for WordPress